MIKÄ MESSUYHTEISÖ?

Helsingin Pyhän Sydämen kappelin messuyhteisö on Jumalan perheväki, joka kokoontuu yhteen. Se on hengellinen koti, jossa Jumala kohtaa ihmisen ja kristityt kohtaavat toisensa. Se on avoin ja kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita.
Messuyhteisö ei ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakunta. Se viettää kuitenkin säännöllisesti ehtoollisjumalanpalvelusta eli messua. Messussa Jumala hoitaa koolla olevaa seurakuntaa Raamatun sanalla ja ehtoollisella. Ehtoollispöytään kaikki kastetut, luterilaista uskoa tunnustavat ja syntien anteeksisantamusta tarvitsevat kristityt ovat tervetulleita, ovatpa he messuyhteisön jäseniä tai eivät.

Messuyhteisö rukoilee ja kokoaa taloudellista tukea omalle toiminnalleen, lähetystyölle ja muulle Jumalan valtakunnan työlle lähellä ja kauempana. Messuyhteisö suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omaa toimintaansa.
Messuyhteisön jäsenyys on osallistumista, rukoilemista, kannattamista, tukemista, mukana kulkemista ja palvelemista. Se kertoo tahdosta sitoutua yhteisöön. Se on osallisuutta yhteisiin iloihin, onnistumisiin, haasteisiin ja vaikeuksiin. Tavoite on, että Pyhän Sydämen kappelin messuyhteisö on taloudellisesti ja toiminnallisesti omavarainen. Pyhän Sydämen kappelin messuyhteisöllä on siitä vastuussa oleva pastori Jari Rankinen.

Pyhän Sydämen kappelin messuyhteisö sitoutuu Raamattuun ja luterilaiseen uskoon. Mukana olevilta ja messuihin osallistuvilta ei edellytetä jäsenyyttä, mutta toive on, että moni liittyisi messuyhteisön jäseneksi.
Mikäli haluat olla tämän messuyhteisön jäsen, täytä jäsenhakemus, joka on tässä esitteessä, ja anna se messuyhteisön pastorille. Jäseniltä perintään pieni jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää messuyhteisön vuosikokous. Mikäli olet kuukausilahjoittaja, jäsenmaksua erikseen ei peritä.

Messuyhteisön jäsenet saavat Kappelin Kaikuja -lehden. He voivat käyttää kappelia ja Pylvässalia maksutta kirkollisiin toimituksiin tai muihin kappeliin ja Pylvässaliin soveltuviin tilaisuuksiin, kun nämä ovat vapaana.

  • Connector.

    Tervetuloa jäseneksi

    Messuyhteisöt kutsuvat ihmisiä viettämään messua, Jumalan kansan juhlaa, ja elämään kristittyjen yhteisönä. Messuyhteisöjen tarkoitus on kutsua mukaan myös heitä, joille kirkko ja uskonasiat eivät ole tuttuja. Messuyhteisöjä on syntynyt ja syntyy ympäri Suomea.


Sleyn messuyhteisöjen jumalanpalvelukset ovat kaikille avoimia. Jeesus itse kutsuu meitä jokaista
armonsa osallisuuteen. Tunnusomaista Sleyn messuyhteisöille on, että ne ovat kaikenikäisten
kristittyjen hengellisiä koteja.

Vastaan pastorina Pyhän Sydämen kappelin messuyhteisöstä. Suuri osa yhteisömme käytännön
työstä ja palvelutehtävistä toteutuu palkattomien vapaaehtoisten, siis tavallisten kristittyjen,
voimin. Sinuakin tarvitaan. Tai ehkä Pyhän Sydämen kappeli on sinulle paikka, jonne tulet messuun miettimättä, missä tehtävässä voisit palvella. Hyvä jos kappeli palvelee sinua näin.

Tervetuloa messuun ja muuhun toimintaan! Tervetuloa halutessasi myös yhteisömme jäseneksi. Jäsenet ovat osaltaan edellytys sille, että voimme jatkossakin viettää yhteistä juhlaa.

JARI RANKINEN
Helsingin Pyhän Sydämen kappelin messuyhteisön pastori